Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut

Sisäilmayhdistys järjestää webinaarin Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut keskiviikkona 5.4.2023 kello 9-10.30.

Webinaarissa esitellään Sisäilmastoluokituksen tueksi laadittua opasta, jossa ohjeistetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta. Siinä tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Oppaassa käydään läpi Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisten tavoitearvojen täyttyminen esimerkkitiloissa, joita esiintyy eri rakennustyypeissä. Painopisteinä ovat erityisesti ylilämpeneminen ja sen estäminen. Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa ja ohjeistaa laskennallisia tarkasteluja.

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut -opas

OHJELMA:

Kimmo Liljeström, NCC Suomi (pj.)
Oppaan tarve ja keskeinen sisältö, Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy
Laskentaesimerkki, Jouko Niemelä, Equa Simulation Finland Oy
Lämpöolosuhteiden suunnittelun haasteet, Joni Hilpinen, Sweco Finland
Tilaajan näkökulma palvelurakennusten sisäolosuhteiden suunnitteluun, Marianna Tuomainen, Helsingin kaupunki
Keskustelua

ILMOITTAUDU Webinaari on maksuton.

Webinaari tallennetaan, ja tallenne ja esitysasineistot jaetaan jälkikäteen.

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut