Valvojan muistilista

Yleistä

Kosteusvauriokorjausten lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi valvojan tehtävänä on laadun kannalta kriittisten työvaiheiden tunnistaminen ja niiden laadun varmistaminen. Tässä muistilistassa on esitetty vain lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ei siis kaikkia valvojalle kuuluvia hankkeen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Korjaussuunnittelu

 • Työn toteutettavuuden tarkistaminen
 • Tarkistetaan, että suunnitelmissa on esitetty riittävästi yksilöityjä laatuvaatimuksia

Rakentamisen valmistelu

 • Urakoitsijoiden valmiuksien toteuttaa hanke arvioiminen

Rakentamisvaihe

Valmistelevat toimenpiteet

 • Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ammattitaidon varmistaminen
 • Urakoitsijan työnjohdon pätevyyden ja riittävyyden varmistaminen
 • Työn aloitusedellytysten varmistaminen
 • Työmallien teettäminen ja tarkistusten pitäminen

Varsinainen korjaustyö

 • Koko työn asiakirjojen mukaisuuden ja laadun valvonta (oikeellisuus ja toteuttaminen)
 • Työselityksien määräämien laadunvalvontatoimenpiteiden toteutumisen varmistaminen
 • Työnaikaisten muutosten hallinta
 • Keskeisiä tarkastettavia tai mallikatselmoitavia työvaiheita ja seikkoja:
  • Suojaukset ja työsuojelu
  • Purku- ja puhdistustyöt
  • Kuivatustyö
  • Erilaiset paikkaustyöt
  • Lämmöneristys ja höyrynsulut
  • Pohjatyöt
  • Kaadot ja mattopohjat
  • Kosteus- ja vesieristystyöt
  • Pintarakenteet ja viimeistelyt
  • LVI-asennukset
  • LVI- järjestelmien toimintakokeet sekä puhdistukset.
  • Kanaalien pohjatyöt
  • Routaeristykset ja täytöt.
  • Pihan korkeusasemat (kallistukset), rakennekerrokset ja pintarakenteet
  • Salaojaputkien ja -kaivojen, sadevesiviemäreiden ja -kaivojen sekä salaojakerrosten asennukset
  • Salaojien ja viemäreiden toimintakokeet
  • Ryömintätilan tuuletus
  • Ryömintätilan rakennekerrokset ja lämmöneristys
  • Saumaustyöt
  • Yläpohjan tuuletus
  • IV-kanavien ja yläpohjan eristys
  • Vesikatteen, aluskatteen ja läpivientien asennus tai paikkaus
  • Räystäspellitysten, sadevesikourujen ja syöksytorvien asennus
 • Ennakkokatselmukset
 • Korjauksen onnistumisen toteaminen

Luovutus / vastaanotto

 • Luovutusvalmiuden tarkistaminen
 • Puutteiden- ja vikojen selvittelyyn osallistuminen

 

Lähdekirjallisuus

Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

Muuta kirjallisuutta

Ohjeita valvonnasta on mm julkaisuissa:

 • Asuinkerrostalon tarkastusasiakirjat. 1998. YM, Ympäristöopas 43. 136 s.
 • Pientalotyömaan valvonta. 1997. Hki, YM, Ympäristöopas 19. 96 s.
 • Puska, A. 1996. Korjausrakentamisen valvonta. TTKK, TRT-raportti 70. 68+32s.
 • RT 16-10447 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo
 • RT 16-10465 Talonrakennustyön laitejärjestelmätöiden valvonnan tehtäväluettelo

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)