19

Väliseinän eristeestä mitataan myös suhteellinen kosteuspitoisuus.