29

Rakennuksen ryömintätilallisesta alustasta mitataan maa-aineksen suhteellinen kosteus.