34

Mikrobinäytteen otto kaakelin pinnasta. Kaakelin pinnasta otetusta näytteestä selviää, mitä mikrobeja sisäilma sisältää.