8

Kattavien tutkimustulosten saamiseksi mittaukset on tehtävä eri syvyyksiltä useasta eri kohdasta.