9

Lämmöneristekerroksen kosteuden mittaaminen Vaisla Oy:n HMP42 lämpötila- ja kosteusmittauspäillä. Mittaukset suoritetaan eri korkeuksilta useasta mittauspisteestä.