32

Ryömintätilan pohjasta on poistettu eloperäistä maa-ainesta. Maanpinta on tasoitettu ja kallistettu tarpeen mukaan salaojiin päin. Tarvittaessa samassa yhteydessä tehdään