34

Ryömintätila parannustöiden jälkeen. Alapohja on puhdas rakennus- ja muista jätteistä. Suodatinkangas ja salaojituskerros on asennettu.