39

Ryömintätilaan on jätetty korjaustyön yhteydessä syntynyttä rakennusjätettä.