46

Ryömintätilaan virtaa nyt korvausilmaa sokkelin vierustoilla olevista putkista. Putkien määrää on lisätty kohteessa, mutta putkia pitäisi olla vielä tiheämmin asennettuna, että ilma vaihtuisi kauttaaltaan rakennuksen alustassa. Kuvassa näkyy myös seinän viereen tulevan pystykapillaarikatkon/salaojituskerroksen asennustapa. Patolevyn yläreunan lista puuttuu vielä.