8

Perusmuurilevyn yläreunan lista lähikuvassa. Kiinnitys sokkeliin ei ole kaikin osin tiivis, katso lainelu.