16

Rakennuksen seinustalle on kasattu maata ja risuja. Syöksytorvi on korjattu, mutta nähtävissä on roiskeveden aiheuttamaa rapautumaa.