38

Vesikourun kannatus on pettänyt. Vesikourut ovat osittain irronneet kiinnityksistään. Räystään puurakenne, johon kourut on kiinnitetty, on osittain lahonnut.