44

Ylemmän kattotason vedet on johdettu alemmalle kattotasolle. Syöksytorven päästä roiskuva vesi kastelee myös seinää. Katolla kasvaa sammalta ja pieniä puita.