Ohje kiinteistön käyttäjille

Toimintaohjeita kiinteistön käyttäjälle kosteus- ja homevauriotapauksissa

Kosteusvauriot

Jos työpaikan pinnoilla tai rakenteissa havaitaan kosteusvauriojälkiä, jotka voivat viitata katon, seinien tai putkistojen vuotoihin, on asiasta ilmoitettava välittömästi esimiehelle. Kosteusvauriot ilmenevät joko suoranaisena vesivuotona, kosteusläiskinä, pinnoitteiden irtoamisena tai vioittumisena.

Esimiehen tehtävä on huolehtia asian ilmoittamisesta kunnossapidon vastuuhenkilölle, asian jatkoselvittelyä ja korjauksia varten. Korjaukset tulee käynnistää viipymättä.

Esimies huolehtii siitä, että henkilöstölle tiedotetaan tarvittavista toimenpiteistä ja niiden etenemisestä.

Korjaamattomana kosteusvauriot voivat johtaa homevaurioihin. Kosteusvauriot on pyrittävä aina korjaamaan ennen kuin ne aiheuttavat homevaurioita ja/tai terveyshaittaa.

Katso lisää tietoa kosteusvaurion mahdollisista aiheuttajista tekstistä Kosteuslähteet. Katso myös teksti  Tiedotus.

Homevauriot

Homevauriot voivat olla näkyvissä rakenteiden sisäpinnalla, mutta homekasvu on usein näkymättömissä pintamateriaalien alla.

Homevaurioon viittaavat tällöin mm. ilman tunkkaisuus, jatkuva homeen tai maakellarin haju sekä henkilöstön kokemat oireet, jotka poistuvat vapaa-aikoina.

Rakenteissa esiintyvä homekasvu on aina ilmeinen terveysriski kiinteistössä oleskeleville.

Home-epäilytapauksissa esimiehen tehtävänä on huolehtia, että asia ilmoitetaan kunnossapidon vastuuhenkilölle. Todetut homevauriot tulee korjata nopeasti.

Mikäli työntekijöillä esiintyy oireita, jotka he liittävät homeisiin, tulee esimiehen ottaa yhteyttä myös työterveyshuoltoon ryhmätasoisten terveyshuollollisten toimenpiteiden tarpeiden arvioimiseksi. Myös yksittäiset työntekijät voivat ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon epäillessään oireidensa johtuvan homealtistuksesta.

Työpaikan esimiehelle tulee ilmoittaa korjauksesta ja sen aikataulusta. Esimies huolehtii, että henkilöstölle tiedotetaan homevauriosta ja sen korjaamisesta. Tarvittaessa henkilöstölle ja/tai lasten vanhemmille voidaan järjestää tiedotustilaisuus, johon voivat osallistua isännöitsijä ja kosteusvaurioasiantuntija sekä urakoitsijan, työsuojelun, työterveyshuollon ja terveydensuojelun edustajat. Tilaisuuden kokoonkutsumisesta huolehtii työpaikan esimies.

Korjaustoimenpiteet, tilojen eristäminen ja jälkisiivous

Rakennuksen käyttäjien on tarpeen tietää homevauriokorjausten yleiset periaatteet.

Vaurioiden poistamisessa on tärkeä löytää vaurion syyn aiheuttaja, selvittää vaurion laajuus, poistaa vaurion aiheuttaja ja poistaa kaikki vaurioituneet rakenteet. Tarvittaessa rakenteita kuivataan ja desinfioidaan.

Suojautuminen korjausrakentamisen aikana on ensiarvoisen tärkeää, koska sisäilman mikrobipitoisuudet nousevat runsaasti purkutöiden aikana. Mikrobipitoisen pölyn leviämisen estämiseksi työn suorittajan tulee eristää purkutyömaa muista tiloista esim. muoviseinin ja huolehtia tilojen alipaineistamisesta. Ilmanvaihto on kytkettävä pois ja suljettava kanavien päät.

Korjausten jälkeinen tilojen (seinät, katot, lattiat, ikkunat, irtaimisto) huolellinen siivous on korjaustöiden ehdoton edellytys. Korjaustyön suorittajan on huolehdittava, että siivouksessa käytetään HEPA-suodattimella varustettua imuria tai imuri sijoitetaan ulos. Homeitiöt ovat niin pieniä, että tavalliset suodattimet imurissa päästävät ne lävitseen. Tilan pestävät pinnat on tarpeen pyyhkiä kullekin pinnalle soveltuvalla desinfioivalla aineella.

Työpaikan esimiehen on huolehdittava, että korjattava tila tyhjennetään irtaimistosta mahdollisimman hyvin korjausten ajaksi. Hänen on myös huolehdittava tarvittaessa irtaimiston suojaamisesta ennen korjaustöiden aloittamista ja puhdistamisesta niiden jälkeen.

Tietoa korjausten jälkeen tehtävästä siivouksesta löytyy tekstistä  Homesiivous.

Muuta huomioon otettavaa

Kiinteistöjen käyttäjien tulee tietää, ettei ilmastoinnin tulo- ja poistoilmaventtiileitä saa sulkea eikä muutoinkaan säätää omatoimisesti. Säädön seurauksena ilmastoinnin tasapaino järkkyy, jolloin pahimmillaan syntyy kosteus- ja homevaurioita sekä muita sisäilmaongelmia. Ikkunatuuletuksen jälkeen on huolella suljettava sekä sisä- että ulkoikkuna sateen ja kosteuden tiivistymisen aiheuttamien rakenteiden kastumisen välttämiseksi.

Katso  LVI-järjestelmien vaikutus.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)