Neuvontapalveluiden yhteystiedot

Alta löydät neuvontapalveluiden yhteystietoja

Kunnalliset palvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennusvalvonta

Kuntasi terveystarkastajien yhteystiedot löydät Valviran hakukoneen kautta

 

Työpaikkoja koskevat ongelmat

Työsuojeluhallinto  www.tyosuojelu.fi

Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueet,  www.avi.fi

Työterveyslaitos,  www.ttl.fi

 

Järjestöt

Asumisterveysliitto AsTe ry

Hengitysliitto ry

Allergia- ja Astmaliitto ry