Terveen koulun tuntomerkit

1. Oikea lämpötila

Lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella 20-22 °C. Poikkeamat tästä huonontavat viihtyvyyttä ja terveyttä.

2. Riittävä ilmanvaihto

Vaadittava ilmanvaihto on 6 litraa sekunnissa henkilöä kohti tai 3 litraa sekunnissa lattianeliötä kohti.

Ilmanvaihtolaitoksessa on pidettävä huolta ilmavirtojen säädöstä, suodattimien puhtaudesta, lämmityspatterin toiminnasta, kanaviston puhtaudesta ja tuloilmalaitteiden suuntaamisesta.

3. Ei vetoa talvella

Eniten vetoisuutta aiheuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihto ja ilman alhainen lämpötila. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat pintojen lämpötilat ja ilmavuodot rakenteissa.

4. Melu ei häiritse

Luokat tulisi suunnitella siten, että niihin ei kantaudu häiritsevää ääntä ulkopuolisista melulähteistä eikä niissä sijaitse sellaisia teknisiä laitteita, jotka itse aiheuttavat melua.

5. Ei voimakkaita hajuja

Hajujen alkuperän selvittäminen on tärkeää. Hajujen lähteenä voivat olla rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä ihmiset ja kotien lemmikit. Epäpuhtauksia muodostuu myös erilaisten toimintojen, kuten askartelun ja teknisten töiden yhteydessä.

6. Oikeat siivousmenetelmät

Siivousmenetelmät, jotka eivät nostata pölyä ilmaan, ovat hyviä. Liiallinen veden ja puhdistuskemikaalien käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Siivous tulisi tehdä työpäivän ulkopuolella.

7. Kosteusvauriot korjattu

Kosteusvauriota seuraa usein homekasvu ja terveyshaitat. Mikäli rakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa tai LVI-laitteissa havaitaan puutteita, on varmistuttava siitä, että puutteet ja niiden seurauksena mahdollisesti syntyneet vauriot korjataan.

8. Rakennuksen kuntoa seurataan

Rakennuksen kuntoa ja sisäilmastoa: lämpötiloja, ilmanvaihdon toimintaa sekä rakenteiden kosteusjälkiä ja vaurioita tulee seurata säännöllisesti.