Sisäilmayhdistys

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.

Yhdistyksessä on kutsuttuja henkilöjäseniä sekä kannattajajäseniä. Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu pääasiallisesti kannattajajäsenmaksuihin ja hankekohtaisiin toimeksiantoihin. Osa yhdistyksen julkaisemista tuotteista on maksullisia.

Sisäilmayhdistyksellä on merkittävä rooli rakennussuunnittelijoihin, huoltohenkilökuntaan ja käyttäjiin kohdistuneessa valistustyössä. Yhdistys on edesauttanut rakennusten mallityöselitysten tarkastusta sisäilmakysymysten osalta. Yhdistys on myös ollut mukana laatimassa Rakennustietosäätiölle RT- ja LVI-kortteja arkkitehti- ja LVI-suunnittelun pohjaksi hyvään, terveelliseen sisäilmastoon tähdäten.

Säädöksiin vaikuttamista ja alan tiedotustoimintaa

Merkittävin kotimainen aikaansaannos on vuonna 1995 julkaistu ”Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus” ja sen uusitut versiot Sisäilmastoluokitus 2000, 2008 ja 2018. Luokituksessa esitetään terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston tavoitearvot, toimenpideohjeet rakennustöiden suorittamiseksi hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi sekä rakennusmateriaalien epäpuhtauksien päästöluokat. Sen tuloksena Rakennustietosäätiössä on käynnistetty  rakennusmateriaalien M1-luokitus.

Tiedotustoiminnan kulmakivi on  Sisäilmastoseminaari, josta on vuosien saatossa kasvanut alan tärkein koulutustapahtuma. Sisäilmastoseminaari kokoaa monipuolisesti yhteen osallistujia ja aiheita tekniikasta lääketieteeseen. Seminaariesitelmistä kootaan kirja, joka jaetaan kaikille osallistujille ja on erikseen tilattavissa seminaarin jälkeen.

Sisäilmapaja-seminaareja on järjestetty vuodesta 2007. Sisäilmapaja-seminaari on eri paikkakunnilla järjestettävä kaksipäiväinen suurtapahtuma. Osallistujia on 250-750 tiloista riippuen. Sisäilmapaja-seminaarien sisältö muodostuu aina paikkakunnan omaa asiaa esiin nostavista aiheista. Pajaseminaarit järjestetään aina marraskuun puolivälissä.

Tiedotus- ja valistustoiminnan tehostamiseksi yhdistys julkaisee  Sisäilmauutiset-uutiskirjettä, joka ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa.

Sisäilmayhdistys toimii aktiivisesti sisäilmastotutkimuksen edistämiseksi Suomessa. Yhdistyksen aloituksesta ja koordinoimana toteutettiin vuonna 1997 projekti, joka johti Tekesin Terve talo -teknologiaohjelmaan. Osana Terve talo -teknologiaohjelmaa TKK:n LVI-laboratorio laati Terveen talon toteutuksen kriteerit -oppaat, jotka antavat käytännön ohjeita Sisäilmastoluokituksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteistyötahot

Valistustyön kannalta on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä mahdollisimman moneen alalla toimivaan järjestöön. Sisäilmayhdistys onkin Sisäilmainfopiste- toiminnan kautta jatkuvassa yhteistyössä Asumisterveysliitto AsTe ry:n, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n, Säteilyturvakeskus STUKin, VVS Föreningen rf:n sekä Hengitysliitto ry:n kanssa. Näin yhdistyksen valistustyö tavoittaa laajat kansalaisryhmät. Sisäilmainfopiste-työtä tehdään hyvässä yhteistyössä messujärjestäjien kanssa eri puolilla maata. Sisäilmainfopiste järjestää valistavia ja/tai neuvovia luentoja messuvieraille, opastaa sekä jakaa maksutonta opasmateriaalia tapahuman vieraille.

Sisäilmayhdistyksellä on perinteisesti hyvät yhteydet rakennusalan järjestöihin, kuten Suomen LVI-liittoon, Suomen Kiinteistöliittoon, Arkkitehtiliittoon sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliittoon. Sisäilmayhdistys on toiminut asiantuntijana myös valtionhallinnossa ministeriöiden sisäilmatoimenpiteissä, erityisesti  ympäristöministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä opetusministeriössä.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksellä on myös hyvät kansainväliset yhteydet, joten kansainvälistä tietoa saadaan suomalaisen valistustyön pohjaksi. Sisäilmayhdistys toimii yhdyssiteenä alan kansainvälisen kattojärjestön ISIAQ:n (International Society of Indoor Air Quality and Climate) ja suomalaisen jäsenistön välillä. 

Sisäilmayhdistyksen hallitus

Sisäilmayhdistyksen toimintaa ohjaa neljäksi vuodeksi kerallaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Keväällä 2018 hallitukseen valittiin Risto Kosonen (pj), Jorma Säteri, Anne Hyvärinen, Heidi Salonen, Pasi Pipatti ja Mika Vuolle ja kesällä 2020 vapaana olleelle hallituspaikalle Pertti Pasanen.

Sisäilmayhdistys tiedottaa

Tiedote 10.10.2018: Sisäilmayhdistys lanseeraa "Hyvä sisäilma -suositukset"

Tiedote 14.3.2019: Kuntien ilmanvaihdon yleisohje yhtenäistää parhaat käytännöt

Tiedote 12.3.2020: 30-vuotias Sisäilmayhdistys vahvistaa sisäilma-alan yhteistyötä