Sisäilmainfopiste

Sisailmainfopiste.fi

Sisäilmainfopiste on alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava kuluttajille, jota ympäristöministeriö avustaa. Sisäilmainfopisteen toiminta alkoi Sisäilmavuonna 2002, ja sen jälkeen niitä on ollut eri tapahtumissa koko Suomen alueella jo lähes 200 kertaa. Sisäilmainfopiste oli aluksi materiaalin jakopiste, mutta tänä päivänä se pystytetään miehitettynä alan messuille ja koulutuksiin. Tilaisuuksissa järjestetään luentoja ja tietoiskuja, tarvittaessa myös ruotsin kielellä.

Sisäilmainfopisteen materiaalit ovat eri toimijoiden tuottamia oppaita ja tarkastuslistoja. Materiaali ja neuvonta on maksutonta. Neuvojat ovat eri alojen ja aihealueiden ammattilaisia ja asiantuntijoita. Materiaalit, tapahtumat ja neuvontapalveluiden yhteystiedot löytyvät nykyään Sisäilmainfopisteen omilta verkkosivuilta.

Sisäilmainfopisteessä ovat mukana
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Asumisterveysliito AsTe ry
Hengitysliitto ry
Sisäilmayhdistys ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Säteilyturvakeskus STUK
VVS Föreningen i Finland rf
Ympäristöministeriö