Mikrobit

  • Mikrobikasvun edellytykset: Suomen ilmastossa ilman itiöpitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti eri vuodenaikojen mukaan. Tekstissä käsitellään mikrobien kasvuedellytykset ja eri tekijöiden vaikutusta mikrobien kasvuun.
  • Riskianalyysi: Kosteus- ja homevauriorakennukset muodostavat oman erityisen ongelma-alueensa. Kosteusvauriot ovat yleisiä, mutta niissä esiintyvien terveysvaikutusten esiintymisriski ei ole sama. Tiedetään kuitenkin, että altistuminen homepölylle on ilmeinen terveysriski. Tekstissä kerrotaan sisäilman riskianalyysissä huomioitavista asioista.
  • Katsaus mikrobeihin: Lyhyt kuvaus kosteusvauriohin liittyvistä mikrobeista. Sisältää listauksen kosteusvaurioindikaattoreista ja mykotoksiineja tuottavista mikrobeista.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)