28

Tulipalolta säästyneen korjattavaksi aiotun rakennuksenosan suojaaminen säävaurioilta ja ilkivallalta.