6

Seinässä on ollut halkeama, joka on paikattu. Tällaisten halkeamien kautta voi päästä hyvin paljon vettä rakenteeseen ja isot halkeamat tulee korjata viipymättä.