9

Vedellä on kulkureitti seinän rakenteisiin. Ikkunapellitys ei liity tiiviisti rappaukseen.