11

Katteen pinnalla näkyy merkkejä veden lammikoitumisesta. Katteessa on painaumia läpivientien ympärillä ja kattokaivo on ollut tukossa.