Saatekirjemalli

Saatekirjemalli  pdf  |  word

Organisaatio pp.kk.vvvv

Lähettäjän nimi

SISÄILMASTON JA KOSTEUSVAURIOIDEN TUTKIMUS

Arvoisa vastaanottaja!

Kiinteistössänne suoritetaan sisäilman laatuun ja kosteusvaurioihin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten tavoitteena on selvittää mahdollisia epäkohtia ja puutteita sekä antaa sisäilman laa­dun parantamiseen tähtää­viä toimenpide-ehdotuksia. Tutkimuksen painopiste on talon ja sen raken­tei­den ja laitteiden toiminnan ja kunnon selvittämisessä.

Tutkimuksiin kuuluu kiinteistössänne tehtävä kun­to­tut­ki­mus. Tutkimuksen suorittavat Tutkija A ja Tutkija B.

Kiinteistönne sisäilmaston kuntoa tutkitaan pp.kk ? pp.kk.vvvv. Tutkijat käyvät huonetiloissa, joissa mitataan mm. ilmavirtauksia, painesuhteita ja kosteuspitoisuuksia. Tutkimuksen onnistumisen vuoksi saatetaan joitakin laitteita, koskee lähinnä ilmanvaihtoa, joutua tilapäisesti sulkemaan. Olisi tärkeätä, että tutkimuspäivinä kaikki kiinteistön toiminnot tapahtuisivat täysin normaalien rutiinien mukaisesti.

Mikäli Teillä on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä Henkilö A:han puh. xxx xxxx.

Yhteistyöstä kiittäen

Henkilö A

Asema

Organisaatio

 

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)