Yläpohja ja vesikatto

Tarkastuslistaa käytetään muistilistana kuntotutkimusta suoritettaessa.

Tarkastuslista on ohjeellinen ja tarkastuksen laajuus päätetään tapauskohtaisesti. Tarkastuslista ei takaa, että kaikki tarvittavat seikat tulevat tarkastettua. Tutkimuksen tekijän on oltava valppaana havaitakseen joskus vaikeasti paikallistettavat vaurion aiheuttajat, joita ei kokeneellekaan tutkijalle ole aiemmissa kohteissa tullut eteen.

Kohde:
Tekijä:
Pvm:

Katemateriaalista riippumattomat tarkastukset

    kyllä ei huom.
1. Ovatko läpiviennit vesitiiviit? o o  
2. Onko savupiipun ulkopinnassa veden valumajälkiä? o o  
3. Onko yläpohjassa eristämättömiä, vettä kondensoivia ilmakanavia? o o  
4. Ovatko ilmakanavat ja viemäreiden tuuletusputket johdettu vesikatteen yläpuolelle? o o  
5. Valuuko antennin suojaputken sisältä tiivistynyttä kosteutta rakenteisiin? o o  
6. Onko yläpohjatilassa puiden lehtiä ym. tuulen kuljettamaa roskaa? (Tämä on yleensä merkki siitä, että tuulen mukana yläpohjatilaan pääsee myös lunta ja vettä.) o o  
7. Onko höyrynsulku/ilmasulku ilmatiivis? o o  
8. Onko lämmöneristeiden pinnoissa ilmavuodoista syntyneitä nokimuodostumia? o o  
9. Onko rakenteiden pinnoilla näkyviä kosteusvaurioita tai hometta? o o  
10. Onko katon sisätaitteet toteutettu asianmukaisesti ja ovatko ne ehjät? o o  
11. Onko katon tuuletus toteutettu luotettavasti siten, että tulo- ja poistoilma-aukot voivat toimia kaikissa sääolosuhteissa? o o  
12. Onko aumakaton harjalla tuuletusventtiileitä? o o  
13. Soveltuuko katemateriaali toteutetulle kattokaltevuudelle? o o  
14. Onko huonetilojen katoissa merkkejä kattovuodoista? o o  
15. Liittyykö kattoon yläpuolisia seinärakenteita, joista viistosateella pääsee vettä läpi ja valuu edelleen yläpohjarakenteisiin? o o  

Tiilikatot, kuitusementtilevykatot ja profiililevykatot

    kyllä ei huom.
1. Onko katemateriaali ehjä? o o  
2. Mikä on aluskatemateriaali? o o  
3. Onko aluskatemateriaali asennettu oikein kattokannattajien väliin; ei liian tiukalla eikä liian löysällä? o o  
4. Ohjaako aluskate vedet ulkoseinän ohi räystäille? o o  
5. Onko aluskatteen ja ruoteiden välissä tuuletusrako? o o  
6. Onko aluskatteen ja lämmöneristeen välissä toimiva tuuletus? o o  
7. Ovatko aluskatteen läpiviennit vesitiiviit? o o  
8. Ovatko kuitusementtilevyjen kiinnikkeiden (vanhoissa naulat ja uudemmissa ruuvit) reiät vesitiiviit? o o  
9. Onko tiilien limitys riittävä? o o  
10. Onko harjan rakenne toimiva? o o  
11. Onko aluskate ehjä sisätaitteen kourujen alla? o o  

Peltikatot

    kyllä ei huom.
1. Onko katemateriaali ehjä ja saumat tiiviit? o o  
2. Ovatko naulojen ja ruuvien reiät vesitiiviit? o o  
3.

Onko aluskatetta käytetty?

(Aluskate on otettu peltikatteissa käyttöön 1980-luvun aikana.)

o o  
4.

Tiivistyykö vesihöyryä aluskatteen alapintaan?

(Mikä on aluskatemateriaali?)

o o  
5. Onko aluskatemateriaali asennettu oikein kattokannattajien väliin; ei liian tiukalla eikä liian löysällä? o o  
6. Ohjaako aluskate vedet ulkoseinän ohi räystäille? o o  
7. Onko aluskatteen ja ruoteiden välissä tuuletusrako? o o  
8. Onko aluskatteen ja lämmöneristeen välissä toimiva tuuletus? o o  

Tasakatot

    kyllä ei huom.
1. Mitä materiaalia vesikate on, milloin se on tehty, mikä on jäljellä oleva käyttöikä? o o  
2. Ovatko kermien saumat tiiviit? o o  
3. Onko kermeissä merkkejä haurastumisesta tai selviä repeytymiä? o o  
4. Onko katolla riittävän paksu ja toimiva singelikerros, jos on käytetty pinnoittamatonta kermiä? o o  
5. Pääseekö vesi valumaan räystäiden yli julkisivulle? o o  
6. Onko räystäs riittävän korkea? o o  
7. Pääseekö vesi räystäällä vedeneristeen yli seinärakenteen sisään? o o  
8. Onko katon vedenpoisto toteutettu ulkopuolisilla, talvella jäätyvillä vedenheittäjillä? o o  
9. Lammikoituuko katolle vettä? o o  
10. Kasvaako katolla sammalta? o o  
11. Ovatko kattokaivot asianmukaiset? o o  
12. Ovatko kattokaivot roskaantuneet? o o  
13. Onko kermien liitokset kattokaivoihin tehty luotettavasti? o o  
14. Ovatko vesikaton kallistukset riittävät? o o  

Lähde: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)