Siivouksen vaikutukset sisäilman laatuun

Siivouksen vaikutukset sisäilman laatuun

Kuinka siivouksella voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun? Hanna Leppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
FT Hanna Leppänen työskentelee erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sisäympäristöt-tiimissä. Hänellä on 15 vuoden kokemus sisäilma-altistumiseen liittyvistä tekijöistä sekä niiden hallintaan liittyvistä toimenpiteistä.

Tutkimus ja asiantuntijatyö: Kansallinen vaikuttaminen tutkimus- ja asiantuntijaprojektien vetämisen kautta sekä luennoimalla, opettamalla ja kansalaiskysymyksiin ja median yhteydenottoihin vastaamalla. Yhteistyö muiden asiantuntijalaitosten ja kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa sisäilmaa ja sen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Kokonaisjulkaisumäärä: 42 (vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 10, vertaisarvioidut konferenssijulkaisut ja kirjan kappaleet 9, vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset 19, ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 4)

 

Siivouksen merkitys sisäilmaan tutkimusten valossa, Leila Kakko, Tampereen ammattikorkeakoulu
MMM Leila Kakko työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa puhtauspalvelujen lehtorina Liiketalous ja media -yksikössä ja on jatko-opiskelijana Aalto-yliopistossa rakennustekniikan laitoksella. Kakolla on kolmenkymmenen vuoden kokemus siivousmenetelmien kehittämisestä ja siivouksen sisäilmavaikutuksista. Kakko on ollut vuodesta 1991 mukana useissa sisäilmaan liittyvissä hankkeissa, joista on julkaistu loppuraporttien lisäksi myös artikkeleja ja konferenssijulkaisuja sekä suomeksi että englanniksi. Hän kirjoittaa aiheesta myös säännöllisesti ammattilehtiin.

 

Siivottavuus käytännössä, Kirsti Liljeroos, Senaatti-kiinteistöt
Kirsti Liljeroos työskentelee Senaatti-kiinteistössä tuotepäällikkönä. Hänen tuotteitaan ovat puhtaus-, kokous-, catering-, toimisto-, käyttöönotto- ja muuttopalvelut. Liljeroos on työskennellyt 36 vuotta puhtausalalla erilaisissa työtehtävissä. Vuodesta 2007 lähtien hän on tehnyt palveluiden kehittämiseen liittyviä työtehtäviä Senaatissa.

 

Heidi Salonen, Aalto-yliopisto, pj.
Heidi Salonen toimii professorina ja varalaitosjohtajana Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella. Salosella on professuuri myös Queenslandin teknillisessä yliopistossa, Australiassa. Hän johtaa Aalto-yliopiston sisäympäristötekniikan tutkimusryhmää ja toimii vastuututkijana ja konsortion johtajana useissa sisäilman ja sisäympäristön laadun tutkimushankkeissa. Salosella on yli 20 vuoden työkokemus erilaisista  sisäilman ja sisäympäristön laadun tutkimus- ja kehityshankkeista. Hänellä on laajat kansainväliset verkostot ja kansainvälistä työkokemusta. Salosella on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä: hän toimii muun muassa Sisäilmayhdistyksen hallituksessa, arvioitsijana useissa tieteellisissä lehdissä sekä Indoor Air 2022 konferenssin järjestelykomiteassa.