Rakennuttajan muistilista

Yleistä

Kosteusvauriokorjausten lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi rakennuttajan tehtävänä on:

 • § Kiinteistönpitäjän laatupolitiikan muuntaminen suunnitteluohjeiksi
 • § Kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankkiminen
 • § Hankesuunnitteluun liittyvien selvitysten teettäminen
 • § Hankkeen ohjaus.

Tässä muistilistassa on esitetty vain lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ei siis kaikkia rakennuttajalle kuuluvia hankkeen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Tarveselvitys

 • Toimintavaihtoehtojen määritys
 • Riskirakenteiden toteaminen
 • Kuntotutkimustarpeen toteaminen

Hankesuunnittelu

Hankeselvitys

 • Lähtötietojen puutteiden ja epävarmuustekijöiden tunnistaminen
 • Asiantuntijoiden tarpeen toteaminen

Kuntotutkimukset

 • Kuntotutkimusten riittävyyden ja luotettavuuden varmistaminen ja tulosten luotettavuuden arviointi
 • Kuntotutkijan ja muiden asiantuntijoiden pätevyyden varmistaminen
 • Tarvittavien lisätutkimusten ja muiden tutkimusten tilaaminen

Hankesuunnittelun läpivienti

 • Korjausvaihtoehtojen suunnittelu ja vertailu kuntotutkimuksen tietojen ja suositusten pohjalta

Hankeohjelma

 • Korjausperiaatteen alustava valinta

Korjaussuunnittelu

 • Suunnittelutehtävien määrittely
 • Suunnittelijoiden pätevyyden ja kokemuksen varmistaminen
 • Suunnittelun riittävä resursointi
 • Vaatimukset suunnittelun laadunvarmistukselle ja suunnittelulle

Luonnossuunnittelu

 • Tarvittaessa täydentävien kuntotutkimusten ja selvitysten hankkiminen
 • Korjaustapojen arviointi ja määritys yhdessä suunnittelijoiden kanssa
 • Korjaustavan hyväksyminen
 • Korjausmenetelmän testauksen järjestäminen, koekorjaukset

Toteutussuunnittelu

 • Lopputuloksen ja korjausmenetelmän arviointi

Rakentamisen valmistelu

 • Tarjoajien esivalinta
 • Urakoitsijan pätevyyden ja resurssien varmistaminen

Urakkaneuvotteluvaihe

 • Varmistetaan, että urakoitsija on ymmärtänyt urakan sisällön ja laatutason
 • Urakoitsijan ehdottamien ja suunnittelijan hyväksymien muutosten työtavoissa käsittely
 • Urakoitsijan valinta

Rakentamisvaihe

 • Riittävän asiantuntevan valvonnan järjestäminen
 • Työnaikaisten muutostarpeiden hallinta uusien asioiden ilmetessä

Luovutus / vastaanotto

 • Käyttö, seuranta- ja huolto-ohjeiden valmistumisesta huolehtiminen
 • Jälkiseurannan valmistelu
 • Korjauksen onnistumisen toteaminen

Käyttövaihe

 • Mahdollinen jälkiseurantaan osallistuminen

 

Lähdekirjallisuus

Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

Muuta kirjallisuutta

RT 10-10575 Rakennuttamisen tehtäväluettelo

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)