Suunnittelijan muistilista

Yleistä

Kosteusvauriokorjausten lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi suunnittelijan tehtävänä on:

 • Ongelman poistavien korjaustapojen ideointi
 • Yksikäsitteisten urakka-asiakirjojen laatiminen
 • Määrätietojen esittäminen
 • Laatuvaatimusten esittäminen
 • Laadunvalvontatoimenpiteiden esittäminen

Tässä muistilistassa on esitetty vain lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ei siis kaikkia suunnittelijalle kuuluvia hankkeen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Hankesuunnittelu

 • Korjaustarpeiden ja vaihtoehtojen karkea arviointi ja alustava valintaan osallistuminen

Korjaussuunnittelu

Valmistelevat toimenpiteet

Lähtötietojen riittävyyden tarkistaminen

 • Täydentävät kuntotutkimusten, kartoitusten ja selvitysten tarpeen selvittäminen

Luonnossuunnittelu

 • Ongelman poistavien korjaustapojen ideointi
 • Korjausmenetelmien luotettavuuden ja riskien arviointi
 • Suunnitteluratkaisujen ja korjausmenetelmien valinta
 • Työn aikana esiin tulevat ongelmien ja uusien seikkojen ennakointi
 • Mahdollisuuksien toteuttaa korjaus vaiheittain selvittäminen

Toteutussuunnittelu

 • Teknisten toteutusvaihtoehtojen etsiminen
 • Korjausmenetelmän testaus
 • Laadunvarmistuksen määrittely
  • Materiaalit, rakenteet ja työsuoritukset
 • Tarkista tunnetaanko korjausmenetelmien
  • kustannukset
  • käyttöikä
  • vaikutukset
  • riskit
  • työtekniikka

Rakentamisen valmistelu

 • Määritetään vaatimukset urakoitsijoiden pätevyydelle ja laadunvarmistukselle.
 • Arvioidaan urakoitsijoiden valmiuksia toteuttaa hanke (tarjoajien ja urakoitsijan valinta-vaiheissa)

Urakkaneuvotteluvaihe

 • Urakoitsijan ehdottamien muutosten työtekniikoissa käsittely ja niiden esittely rakennuttajalle

Rakentamisvaihe

 • Aloituskatselmuksiin osallistuminen työvaiheiden alussa
 • Työnaikaisten muutostarpeiden hallinta uusien asioiden ilmetessä
 • Laadunvarmistuskokeitten teko tai valvonta sekä tulkinta

Luovutus/vastaanotto

 • Korjauksen onnistumisen toteaminen
 • Korjattujen rakenteiden seuranta- ja hoito-ohjeiden laatiminen

Käyttövaihe

 • Jälkiseuranta

 

Lähdekirjallisuus

Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)