Märkätilat

Märkätilat voidaan jakaa levy- ja kivirakenteisiin ratkaisuihin.

Tyypilliset havaittavat ongelmat

 • muovimattojen/tapettien saumojen aukeaminen
 • muovimattojen/tapettien kupruileminen
 • laattojen irtoileminen
 • laattojen saumojen saumausten irtoilu ja homehtuminen
 • lattian kaatojen puutteellisuuksista johtuva veden lammikoituminen
 • märkätilaa ympäröivien rakenteiden vaurioituminen

Kaikille märkätiloille tyypillisiä kosteusvaurion syitä ovat:

 • Märkätilan lattiassa ei ole käytetty vedeneristystä.
 • Lattia vedeneristyksen reuna päättyy lattiarakenteen sisään, esimerkiksi muovimaton reuna on jätetty lattialaatoituksen alle.
 • Muovimatolla tehty vedeneristys on kutistunut ja rikkoutunut saumoistaan tai irronnut seinäpinnalta.
 • Muovimaton tai muun lattian vedeneristyksen liitos lattiakaivoon vuotaa tai lattiakaivon rakenne on muuten puutteellinen.
 • Seinän ja lattian liitoskohdassa on kosteuden- tai vedeneristyksessä rako, seinän laatoituksen taakse päässyt vesi kulkeutuu lattian muovimaton alle muovimaton ja seinän vedeneristeen epätiiviistä saumasta.
 • Seinälaatoituksen alla ei ole käytetty vedeneristystä, kosteussively seinälaatoituksen alla on usein riittämätön estämään veden pääsy seinärakenteeseen.
 • Muovitapettien saumakohdat vuotavat, tiivistämättömän tai huonosti tiivistetyn putkiläpiviennin kautta pääsee vettä seinärakenteeseen.
 • Märkätilojen puutteellinen ilmanvaihto, jolloin kosteusrasitus vaikuttaa pitkään.
 • Lattian vääränsuuntaiset tai liian loivat kallistukset aiheuttavat veden lammikoitumista.
 • Rakenteen sisällä olevan putken vuotaminen.
 • Sisäilman korkea kosteuspitoisuus, kosteuden tiivistyminen toistuvasti esimerkiksi kattopinnalle.

Levyrakenteisen märkätilan kosteusvaurion syitä ovat:

 • Verhouslevyjen kosteus- ja lämpöliikkeet aiheuttavat muovitapettiin halkeamia ja puskusaumojen aukeamista sekä kaakeleiden ja niiden saumojen rikkoutumista.
 • Levyverhous on jäänyt kahden tiiviin pinnan väliin, jolloin se ei pääse kuivumaan.
 • Seinän puurunko alkaa suoraan betonilaatan päältä, vesi pääsee tunkeutumaan seinän aluspuun alle.
 • Seinän alaosa on rakennettu lattiarakenteen sisään siten, että se vesivuotojen tapahduttua kastuu ja pysyy märkänä.

Kivirakenteisen märkätilan kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Kivirakenteisiin vedeneristämättömiin märkätilan rakenteisiin liittyy puurakenteita, joihin kosteus voi siirtyä esimerkiksi märästä lattialaatasta.
 • Kivirakenteisen vedeneristämättömän märkätilan seinä pinnoitetaan viereisen huonetilan puolelta tiiviillä pinnoitteella, jolloin seinän kuivumismahdollisuus heikkenee.

 

Kirjallisuutta

Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy kirjasta:

Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28, 1997. Helsinki, Ympäristöministeriö. Kappale 5.2.2 Seinät s. 78…81.

Lähdekirjallisuus

1. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28, 1997. Helsinki, Ympäristöministeriö

2. Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)