Huuhtelu ja kuvaus

Tämä on työn suorittajalle tarjouspyynnön / tilauksen liitteenä annettava ohje, jossa on esitetty salaojien ja sadevesiviemärien huuhtelun ja kuvauksen periaatteet sekä raporttiin ja piirustuksiin merkittävät asiat.

Ohje

 • Työn ajankohdasta ja mahdollisesti aiheutuvista häiriöistä keskustellaan rakennuksen käyttäjän kanssa ennen työn aloittamista.
 • Kaivot numeroidaan piirustuksiin.
 • Kaivojen lietepesät tyhjennetään.
 • Kaikki salaojat ja sadevesilinjat, joihin päästään, huuhdellaan ja kuvataan. Jos jotain kaivoa tai linjaa ei löydy tai siihen ei päästä käsiksi, kirjataan syy ylös. Peitossa olevat kaivot tulee etsiä miinaharavan avulla ja kaivaa esiin kohtuulliselta syvyydeltä. Jäätyneiden kaivojen sulatuksesta tulee sopia erikseen.
 • Kaivot ja linjat, joita ei näy piirustuksissa, mutta löytyvät puhdistettaessa, merkitään piirustukseen.
 • Mikäli piirustuksiin merkinnässä käytetään lyhenteitä, tehdään ne RakMk D4, LVI-piirrosmerkit -ohjeen mukaan, esim.
  • Fe =teräs
  • B =betoni
  • M =muovi
  • GR =valurauta
  • S =sadevesiviemäri
  • SO =salaoja
  • T =tuuletusviemäri
  • TK =tarkastuskaivo
  • STK =salaojien tarkastuskaivo
  • SVTK =sadevesien tarkastuskaivo
  • LK =lietekaivo
  • SVK =sadevesikaivo
  • PVK =perusvesikaivo
  • REK =rasvanerotuskaivo
  • SOK =salaojakaivo
 • Linjat, jotka on saatu huuhdeltua ja/tai kuvattua merkitään piirustuksiin esim. alleviivaustussilla. Jos ei saada huuhdeltua tai kuvattua, syy kirjataan ylös.
 • Kaivojen ja linjojen materiaalit ja arvioitu koko merkitään ylös, riittävässä laajuudessa, että saadaan käsitys kohteessa käytetyistä materiaaleista ja kokoluokista. Esim.
  • Kaikki salaojat, muovi 110 mm, tuplaputki
  • Kaivo 10 betoninen PVK, 1200 mm
  • Rännikaivot muovia 400 mm, lietepesä 100 mm
 • Mikäli kaivosta lähtevät putket menevät eri suuntaan tai niitä on eri määrä kuin piirustukseen on merkitty, tehdään vaikkapa piirustuksen reunaan ”tarkepiirros” ko. kaivosta. Piirustukseen tai tarkepiirrokseen merkitään lähtevien putkien suunnat, mahdollisesti mihin putki johtaa tai kuinka pitkälle saadaan kuvattua.
 • Mahdollisten pumppujen toimivuus tarkastetaan.
 • Kaivojen huuhtelun ja kuvausten havainnot kirjataan erilliselle paperille esim. seuraavaan tapaan:
  • SOK 1, SOK 2 päin, 4 metriä, tukkeuma
  • SVK 3, lietepesä täynnä, tyhjennetty
  • SVK 4, maapohja
  • SVK 5, B, ylin rengas siirtynyt
  • SOK 6, SOK 7 päin, putki litistynyt
  • SOK 8, SOK 9 päin, 4 metriä, putki tukossa ( juuria)
 • Kaikki ”normaalista poikkeava ” kirjataan raporttiin. Vaikkapa:
  • Kaivo 10 pumppukaivo, pumppu ei toimi
  • SVK 11, rännikaivo, liian kaukana syöksytorvesta, vesi ei mene kaivoon
 • Työmaalla tehty kartoitus puhtaaksikirjoitetaan. Alkuperäiset työmaalla käsinkirjoitetut paperit liitetään kuitenkin raporttiin mukaan.
 • Videoitaessa linjoja, kuvateksteissä käytetään piirustuksen mukaisia kaivonumeroita. Muita havaintoja kuvateksteihin kirjattaessa käytetään em. lyhenteitä ja merkitsemistapaa. Videot toimitetaan tilaajalle.
 • Piirustukset merkintöineen liitetään raporttiin.
 • Huuhtelijan ja kuvaajan yhteystiedot laitetaan mukaan raporttiin, mahdollisten lisäkysymysten tai tarkennusten varalta.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)