Purku, kuivaus ja puhdistus

Tämä osa käsittelee rakenteiden purkua, puhdistusta ja kuivatusta. Tekstissä annetaan ohjeita suunnitelusta ja toteutuksesta vastaaville.

  • Homepurku. Korjaustöiden aikana mikrobeja ja niiden itiöitä vapautuu ilmaan ja mikrobipitoisuudet voivat kohota homevaurioituneiden rakenteiden purku-, korjaus- ja siivoustyön aikana huomattavan korkeiksi. Ilman mikrobipitoisuuksien on todettu kohoavan rakenteiden purkamisen aikana silloinkin, kun kyseessä ei ole kosteus- ja homevaurio. Tällaisia tilanteita esiintyy varsinkin vanhoissa rakennuksissa, joissa lämmöneristeenä on käytetty sammalta, olkia, purua, kutterinlastua, jne. Myös rakennusjätteen siivoamisen aikana mikrobipitoisuudet voivat olla hyvin korkeita.
  • Homepölysiivous
  • Rakenteiden kuivattaminen

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)