17

Kuivurin putkia. Itse kuivain on alapohjan palkin toisella puolella. Korkeat palkit estävät ilmanvaihtumisen usein tämän tyyppisissä rakennuksen alustoissa, joissa ryömintätilan korkeus ei ole kovin korkea. Palkit jakavat ryömintätilan osiin ja jotkut alueet jäävät ”umpioiksi”. Alapohjan palkistoissa olisi hyvä olla reikiä riittävän tiheästi, jotta voitaisiin varmistua alustan ilman vaihtumisesta.

« 
Edellinen
|
|
Seuraava
 »