Isännöitsijä-huoltomieskysely

Isännöitsijä-huoltomieskysely

Kyselylomaketta käytetään mm. kuntotutkimuksen tarpeen määrittämiseen, kuntotutkimuksen lähtötietojen keräämiseen, tutkimusohjelman laatimiseen ja tutkimuksen painopistealueiden määrittämiseen. Kyselyllä kartoitetaan myös laajemman käyttäjäkyselyn suorittamisen tarvetta. Kysely voidaan suorittaa mm. isännöitsijöille, huoltomiehille, kiinteistöistä vastaaville ja/tai tutkimuksen tilaajalle.  

Kyselylomake  pdf word  

 

Taustatiedot

       
Rakennuksen nimi:      
   
Kuinka kauan olette työskennelleet rakennuksessa? _____ vuotta
       

 

Mitä peruskorjauksia tai muita korjauksia rakennuksessa on tehty ja milloin?
       
       
       
Onko rakennuksessa tehty jotakin seuraavista selvityksistä?
Kosteusmittauksia, missä    
Mikrobitutkimuksia, mitä/missä  
Lämpökamerakuvaus    
Kuntoarvioita      
Kuntotutkimuksia, mitä    
Salaojien ja sadevesiviemärien huuhtelu ja kuvaus, milloin  
Muita rakenteiden kuntoon tai sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia, mitä
Työsuojelutarkastuksia, miksi/milloin    
Terveydensuojelutarkastuksia, miksi/milloin    
       
Huomautuksia ja lisätietoja:    
       
       
       
       
       
       

Kosteusongelmat

Onko rakennuksessa kosteus- tai homevaurioita?  
Ei      
Näkyvää hometta, missä    
Homeen tai viemärin hajua / tunkkainen sisäilma, missä  
Kosteita kohtia tai tummumia lattiapinnoitteissa, missä  
Kosteita kohtia tai tummumia seinäpinnoitteissa, missä  
Kosteita kohtia tai tummumia kattopinnoissa, missä  
Pintarakenteiden irtoamista tai hilseilyä, missä  
Muuta, mitä      
       
Mistä kosteusvauriot ovat johtuneet?    
Katto on vuotanut      
Ikkunat ovat vuotaneet    
Ulkoseinät ovat vuotaneet    
Putket ovat vuotaneet    
Laitevaurioista (esim. astianpesukone)    
Kosteus on noussut maapohjasta lattiaan/seiniin  
WC/pesutiloissa on puutteellinen veden- ja kosteudeneristys  
Muusta, mistä      
Syistä, joita en osaa sanoa    
       
Liittyvätkö kosteusvauriot mielestänne johonkin erityiseen sääolosuhteeseen tai vuodenaikaan?
       
       
       
       
Onko rakennuksessa alustatilaa?    
ei      
kyllä, kunto?      
       
Onko alustatilassa      
Outoa hajua      
Vesilammikoita      
Muottilaudoitusta      
Rakennusjätettä      
Muuta orgaanista materiaalia, mitä    
       

 

Onko tiedossasi valituksia seuraavista asioista?
         
 

Kyllä

jatkuvasti

Kyllä

joskus

Ei / harvoin En tiedä
Liian korkea huonelämpötila        
Liian matala huonelämpötila        
Veto          
Lattioiden/pintojen kylmyys        
Kuiva ilma          
Kostea ilma          
Tunkkainen ilma          
Pölyinen ilma        
Havaittava pöly tai lika (pinnoilla)        
Epämiellyttävä haju, mikä        
Riittämätön ilmanvaihto        
Ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama melu        
Muu melu, mikä          
Heikko valaistus tai häikäisy/heijastukset        
Rakennuksesta johtuvaa oireilua        
Sisäilmastosta johtuvia poissaoloja        
Muuta, mitä          
Lisätietoja:      
       
       
       
       
       

 

Onko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä mielestänne kunnossa?
Ei Kyllä En osaa sanoa  
       
Kuinka usein rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää huolletaan?
ei tarvitse huoltaa vian sattuessa säännöllisesti  
       
Koska iv-kanavat on viimeksi puhdistettu ja järjestelmä säädetty?
       
       
       
Mitä mieltä olette rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta?
hyvä kohtalainen huono  
       
Huurtuuko rakennuksen ikkunat talvella?  
ei      
kyllä, sisäikkunan pinta. Missä tiloissa?    
kyllä, ulkoikkunan pinta. Missä tiloissa?    
       
Pitääkö lämmitysjärjestelmään lisätä vettä, kuinka usein?  
       
       

Muokattu lähteestä Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)