Muut sisäilmatutkimukset

Tämä osa käsittelee sisäilmatutkimusten tarkoitusta ja menetelmiä.

  • Sisäilmatutkimusten käyttötarkoitus. Sisäilmatutkimuksen perusajatuksena on rakennusten sisäilmaston kunnon ja ongelmien selvitystyön vaiheistaminen niin, että tarpeettomia ja usein vaikeasti tulkittavia pitoisuusmittauksia tehdään vasta tarvittaessa yksinkertaisten selvitysten jälkeen.
  • Tutkimusmenetelmät. Sisäilmaston kuntotutkimus on rakennuksen kuntoarviota täydentävä ja tarkentava menetelmä, jonka avulla selvitetään sisäilmaston parantamistarpeet. Kuntotutkimus tuottaa lähtötiedot rakennuksen sisäilmaston ja kosteusvaurion korjaussuunnittelulle ja toimenpiteille.
  • Kemialliset tutkimukset. Sisäilma saattaa sisältää terveyshaittaa aiheuttavia määriä kemiallisia aineita. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai asunnon ja muun oleskelutilan ulkopuolelta. Kemialliset epäpuhtaudet ovat hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka voidaan jakaa orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)