Ulkoseinät

Tarkastuslistaa käytetään muistilistana kuntotutkimusta suoritettaessa.

Tarkastuslista on ohjeellinen ja tarkastuksen laajuus päätetään tapauskohtaisesti. Tarkastuslista ei takaa, että kaikki tarvittavat seikat tulevat tarkastettua. Tutkimuksen tekijän on oltava valppaana havaitakseen joskus vaikeasti paikallistettavat vaurion aiheuttajat, joita ei kokeneellekaan tutkijalle ole aiemmissa kohteissa tullut eteen.

Kohde:
Tekijä:
Pvm:

 

    kyllä ei huom.
1. Onko julkisivuverhouksen takana alhaalta ylös jatkuvat tuuletusraot? o o  
2. Onko tiilijulkisivun taakse viistosateella menevä vesi ohjattu seinän alaosassa hallitusti pois rakenteista, vai pääseekö vesi kastelemaan esim. puurungon alaosia? o o  
3. Ovatko tiilimuurausten saumat tai tiilet pakkasrapautuneet? o o  
4. Ovatko ikkunapellitysten kallistukset riittävät ja ulos päin? o o  
5. Ovatko ikkunapellitysten tippanokat riittävän etäällä seinästä? o o  
6. Ovatko ikkunapellitysten ja ikkunapielien tiivistykset tehty ja kunnossa? o o  
7. Onko julkisivussa esim. katolta tulevan veden jättämiä jälkiä tai vaurioita? o o  
8. Ovatko elementtien ja liikuntasaumojen saumaukset tiiviit? o o  
9. Onko tasakattoisissa taloissa seinän yläosassa räystäspellityksen alla vastapelti? o o  
10. Ohjautuuko vesi ikkunoiden ja ovien päältä julkisivuverhouksen takaa ulos? o o  
11. Muodostavatko runkorakenteet kylmäsiltoja? o o  
12. Onko seinien rakennekerrokset suunniteltu rakennusfysikaalisesti oikein? o o  
13.

Voiko rakenteissa tapahtua esim. kosteuden tiivistymistä?

- höyrynsulun paikka, läpiviennit ja limitys

- sisäpinnan vesihöyrynvastus vähintään viisinkertainen ulkopintaan nähden

o o  
14. Onko rakennuksen sisäseinissä tummumia tai nokimuodostumia merkkinä ilmavuodoista? o o  
15. Onko valesokkelirakennetta? o o  
16. Kasvaako seinäpinnoilla sammalta? o o  

Lähde: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)