Hyvä sisäilma -suositukset

Sisäilmayhdistyksen strategiassa uusimpana toimintamuotona on ”Hyvä sisäilma -suositusten” lanseeraaminen. Suositusten tekemiseen kootaan asiantuntijaryhmä, joka kirjoittaa kyseisestä aiheesta konsensuslausunnon. Tarvittaessa lausunnon tueksi laaditaan perustelumuistio ja opasmateriaalia. Lue tiedote asiasta.

Tällä toimintamuodolla Sisäilmayhdistys haluaa vastata oikean tiedon levittämisen tarpeeseen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa leviää erilaisia sisäilmaan liittyviä myyttejä. Nämä myytit eivät yleensä perustu tutkittuun tietoon, vaan ovat jonkinlaisia käsityksiä, jotka leviävät ihmiseltä toiselle ilman, että niiden todenperäisyyttä kyseenalaistetaan. Hyvä sisäilma -suositusten tavoitteena on olla avuksi sisäilmaan vaikuttavien asioiden päätöksenteossa.

Ensimmäinen Hyvä sisäilma -suositus

Suositus ilmanvaihdosta rakennuksen käyttöajan ulkopuolella 
(ei koske asuinrakennuksia tai jatkuvakäyttöisiä rakennuksia)
Kuntien sisäilmaverkoston palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön ohje ja perustelumuistio
Tiedote 14.3.2019