Terveen työpaikan tuntomerkit

1. Oikea lämpötila tuo terveellisyyttä

Liian korkea (yli 24 °C) lämpötila lämmityskaudella lisää sisäilmaan liittyviä oireita. Lämmin ilma tuntuu kuivalta ja tunkkaiselta. Kesällä korkea (yli 27 °C) lämpötila laskee työtehoa. Liian alhainen (alle 20 °C) lämpötila tuntuu vetona ja aiheuttaa nivelkipuja.

2. Yksilöllinen säätö parantaa viihtyisyyttä

Useimmat ovat tyytyväisiä 21-22 °C lämpötilassa, mutta kaikille sopiviksi lämpöolot saadaan vain silloin, kun kukin voi valita itselleen oikean lämpötilan (talvella 20-24 °C). Ikkunan avaamista voi käyttää tilapäiseen lämpötilan säätöön.

3. Ilmanvaihto on riittävä

Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epäpuhtauksia, joita poistamaan tarvitaan ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon tulee olla 10-20 dm³/s henkeä kohden kaikissa huoneissa.

4. Ilmanvaihtoa tehostettava tarpeen mukaan

Ilmanvaihtoa kannattaa ohjata todellisen tarpeen mukaan. Työtilat pitää tuulettaa ilmanvaihdolla ennen työpäivän alkua. Likaisten poistojen tulee olla päällä aina, näin turvataan perusilmanvaihto. Ilmanvaihtoa tarvitaan myös siivouksen aikana.

5. Voimakkaat hajulähteet poistettava

Hajut aiheuttavat epäviihtyisyyttä ja ärsyttävät limakalvoja. Työpaikalla ei saa olla voimakkaita hajuja. Mikäli hajun lähdettä ei voida poistaa, tulee lisätä ilmanvaihtoa. Uudet luokittelemattomat pintamateriaalit saattavat olla hajun lähde. Myös uudet huonekalut saattavat aiheuttaa voimakkaita hajuja ja ärsytystä. Niitä olisi hyvä tuulettaa ilmavassa varastossa ennen käyttöönottoa.

6. Ei tupakansavua

Sisäilmassa oleva tupakan savu on terveyshaitta. Tupakointia sisällä tai ulko-ovien/ilmanvaihtoaukkojen lähellä ei pidä sallia.

7. Paperit, kopiokoneet ja tulostimet

Pöydillä ja avohyllyillä olevat kirjat ja paperit keräävät pölyjä ja kaasuja itseensä ja toimivat jatkuvana epäpuhtauslähteenä. Kaapit ovat suositeltavampia.

Kopiokoneista ja tulostimista tulee ilmaan kaasu- ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Runsaassa käytössä olevat laitteet tulisi sijoittaa erilleen normaaleista työtiloista.

8. Säännöllinen siivous oikeilla menetelmillä

Työtilat tulee siivota säännöllisesti. Siivous tulee tehdä pölyä sitovilla menetelmillä välttäen voimakkaita ja haisevia kemikaaleja.

9. Sisäilmastoa seurataan

Sisäilmastoa: lämpötiloja, ilmanvaihdon toimintaa sekä rakenteiden kosteusjälkiä ja vaurioita tulee seurata säännöllisesti. Sisäilmastoon liittyvät valitukset tulee kirjata (aika, paikka, valituksen syy) jatkotoimien pohjaksi.

10. Ongelmat selvitetään nopeasti

Ongelmat tulee selvittää viivyttelemättä. Avoin tiedotus ja nopea toiminta torjuu huhut ja pitää työilmapiirin kunnossa. Selvitysten pääpainon tulee olla rakenteiden ja LVI-laitteiden toiminnan tutkimisessa sekä korjausvaihtoehtojen etsimisessä, ei mittauksissa. Korjausten jälkeen tulee seurata oireiden ja valitusten vähenemistä sekä tiedottaa tilanteesta.