Laadunvarmistusohjeet

Yleistä

Urakoitsija laatii työmaalle laatusuunnitelman, jossa määritellään projektikohtaisesti toteutettavat laadunohjauksen toimenpiteet asiakkaan tarpeet huomioiden. Laatusuunnitelma sisältää hankkeen menettelytavat, riskit ja laatua varmistavat toimenpiteet. Yritysten laatujärjestelmät eivät korvaa laatusuunnitelmaa.

Työmaan laatusuunnitelman riskiarvioihin tulee sisällyttää ainakin seuraavat kosteusteknisesti kriittiset työvaiheet:

 • maanrakennustyöt
 • vesieristystyöt
 • lattioiden päällystystyöt
 • ilmanvaihtotyöt

Työn suorittajien ja alihankkijoiden hyväksyttäminen

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla ainakin seuraavien kosteusteknisesti kriittisten tai sisäilmaan liittyvien työvaiheiden suorittajat tai alihankkijat ennen työsuorituksen aloitusta:

 • maanrakennustyöt
 • muuraustöiden suorittajat
 • ovi- ja ikkunatoimittajan
 • purkutöiden suorittajat
 • vesieristystöiden suorittajat
 • laatoitustöiden suorittajat
 • lattioiden päällystystöiden suorittajat
 • ilmanvaihtotöiden suorittajat
 • vesikattotöiden suorittajat
 • kaikki urakka-asiakirjoista poikkeavat hankinnat ja työsuoritukset

Työvaiheiden aloituskatselmukset

Työn suorittajien ja alihankkijoiden hyväksyttämisen lisäksi rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijan aloitteesta järjestetään ainakin seuraavien kosteusteknisesti kriittisten tai sisäilmaan liittyvien työvaiheiden aloituskatselmukset:

 • maanrakennustyöt
 • muuraustyöt
 • vesikattotyöt
 • vesipellitystyöt
 • lattioiden päällystystyöt
 • vedeneristystyöt
 • maalaustyöt
 • kalustetyöt
 • ilmanvaihtotyöt
 • purkutyöt
 • asfalttityöt
 • pihatyöt
 • työselostuksissa mainitut muut työt

Katselmuksessa on esitettävä mahdolliset huomautukset piirustuksiin, esitettävä asiakirjojen vaatimat mallikappaleet ja -asennukset

Katso myös  Valvontasuunnitelma,   Kosteudenhallintasuunnitelma ja  Työmaainfo.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset talot, Sisäilmayhdistys ry. (2008)