Kosteustekninen toiminta

Tämä osa käsittelee rakenteiden kosteusteknistä toimintaa.

  • Rakenteiden lämpötekniikka: Lämmönsiirtymismuodot rakenteissa ja rakenteiden pintalämpötilaan vaikuttavat tekijät.
  • Ilman ominaisuudet: Kerrotaan rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta olennaiset ilman ominaisuudet sekä rakenteita ympäröivän ilman vaikutus rakenteiden kosteuteen.
  • Materiaalien ominaisuudet: Kosteuden sitoutumistavat rakennusmateriaaleihin ja kosteuden sitoutumiseen vaikuttavat tekijät.
  • Kosteuden siirtyminen:Kosteusvaurioitumisen kannalta olennaiset kosteuden siirtymismuodot rakenteissa. Veden painovoimainen ja kapillaarinen siirtyminen, vesihöyryn siirtyminen ilmavirtauksien mukana sekä diffuusio.
  • Ilmavirtaukset rakennuksessa: Rakennuksessa tapahtuviin ilmavirtauksiin vaikuttavat syyt ja ilmavirtauksien mahdollisia vaikutuksia rakenteille ja sisäilman laadulle.
  • Kosteuslähteet: Rakenteiden kosteusvaurioitumisen kannalta rakenteisiin vaikuttavat tärkeimmät kosteuslähteet.
  • Tuuletetut rakenteet: Yleisperiaate tuuletettujen rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)