LVI -järjestelmien vaikutus

Yleistä

Lämpö-, vesi-, ja ilmanvaihtojärjestelmät voivat vaikuttaa monella tavalla rakenteiden kosteusvaurioitumiseen. Rakenteiden kosteusvaurioitumisen syynä on usein erilaiset vesi-, viemäri- tai lämpöputkien vuodot virheellisen asennustyön tai materiaalien vaurioitumisen/vanhenemisen seurauksena. Myös ilmanvaihdon tehottomuus ja ilmanvaihdon aiheuttamat virheelliset painesuhteet, yleensä ylipaine, rakennuksessa voivat aiheuttaa rakenteiden kosteusvaurioita tai lisätä muiden vauriosyiden vaikutusta.

Ilmanvaihtokanavien puutteellinen lämmöneristys voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen putkistoihin. Tällöin tiivistynyt vesi voi aiheuttaa kosteusvaurion. Myös ilmanvaihtokoneeseen ja sen suodattimiin pääsevä vesi tai lumi voi aiheuttaa mikrobivaurioita. Tuloilmajärjestelmässä olevat mikrobivauriot voivat vaikuttaa laajallekin rakennuksessa, mikrobien levitessä ilman mukana.

Putkivuodot voivat olla äkillisiä suuria vuotoja, (esim. jäätyneen putken halkeaminen) tai pieniä vaikeasti havaittavia vuotoja, jolloin voi kestää kauan ennekuin vuoto havaitaan. Jos vuoto havaitaan nopeasti, on rakenteista riippuen kuivaaminen usein mahdollista. Jos vuoto on pieni ja huomaamaton, rakenteet ovat kauan korkeassa kosteuspitoisuudessa ja mikrobivaurioiden riski kasvaa, ja pelkkä rakenteiden kuivaaminen ei ilman tarkempia selvityksiä ole riittävä korjausratkaisu.

Ilmanvaihdon tehottomuus voi aiheuttaa sisäilman kosteuspitoisuuden nousun haitallisen korkealle tasolle. Tällöin rakenteiden pinnat esim. kylpyhuoneissa voivat vaurioitua, tai ulkovaipparakenteet voivat vaurioitua rakenteiden sisältä esim. diffuusion tai kosteuskonvektion vaikutuksesta, katso  Kosteuden siirtyminen.

Koneellisella tulo-, ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä voidaan vaikuttaa rakennuksen painesuhteisiin siten, että rakenteiden kosteusvaurioituminen on mahdollista. Järjestelmä tulisi säätää siten että rakennus on ulkoilmaan nähden lievästi alipaineinen. Mikäli järjestelmä säädetään ylipaineiseksi aiheutetaan ulkovaipparakenteille merkittävä kosteusvaurioriski kosteuskonvektion seurauksena. Tällöin lämmin kostea sisäilma voi virrata rakenteisiin, ja kosteus voi kylminä vuodenaikoina tiivistyä rakenteiden kylmiin osiin vaurioittaen niitä.

Rakennuksen ylipaineistamisella voidaan estää rakenteissa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien pääsy huonetilaan, mutta kosteuskonvektion aiheuttaman vaurioitumisriskin takia ko. menettelyä ei tule käyttää.

Kirjallisuutta

Helenius T., Seppänen O., Jokiranta K. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohje. Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio. Suomen LVI-Liitto ry julkaisu 7. Helsinki 1998.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)