Kuivatusjärjestelmät

KUIVATUSJÄRJESTELMÄT

Tämä osa sisältää teknisiä ohjeita suunnittelusta, rakennus- ja kunnossapitotöistä vastaaville.

  • Pihantasaus ja sadevedet. Sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen rakennusten katoilta ja vierustoilta.
  • Salaojat. Maan sisällä liikkuvan veden poisjohtaminen.
  • Routavauriot. Ohjeessa käsitelty rakennusten routasuojausta ja kuivatusjärjestelmien jäätymisen estämistä.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)