Perustus ja alapohja

Tarkastuslistaa käytetään muistilistana kuntotutkimusta suoritettaessa.

Tarkastuslista on ohjeellinen ja tarkastuksen laajuus päätetään tapauskohtaisesti. Tarkastuslista ei takaa, että kaikki tarvittavat seikat tulevat tarkastettua. Tutkimuksen tekijän on oltava valppaana havaitakseen joskus vaikeasti paikallistettavat vaurion aiheuttajat, joita ei kokeneellekaan tutkijalle ole aiemmissa kohteissa tullut eteen.

Kohde:
Tekijä:
Pvm:

Maanvaraiset perustukset yleisesti

    kyllä ei huom.
1. Mikä on lattiapinnan korkeusasema ympäröivään maanpintaan ja pohjavedenpintaan nähden? o o  
2. Mikä on perustusten ja alapohjan rakenne? Valesokkeli? o o  
3. Onko salaojitus suunniteltu oikein ja tehty suunnitelmien mukaisesti? o o  
4. Toimiiko salaojitus? o o  
5. Mikä on perusmaan ja täytemaan laatu? o o  
6. Onko betonilaatan alla kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros? o o  
7. Onko kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros toimiva? o o  
8. Onko perustusten edellyttämät vedeneristykset tehty? o o  
9. Onko maanvarainen betonilaatta lämmöneristetty kauttaaltaan? o o  
10. Kulkeeko maanvaraisen betonilaatan alla vesijohtoja, lämmitysputkia tai viemäreitä? o o  
11. Ovatko ne ehjiä? o o  

Maanvaraiselle betonilaatalle koolatut puulattiat

    kyllä ei huom.
1. Valuuko pintavesiä ympäristöstä valesokkelin läpi betonilaatan päälle lämmöneristetilaan? o o  
2. Vuotaako pesutiloista vettä betonilaatan päälle? o o  
3. Onko puurakenteet erotettu vedeneristeellä betonilaatasta? o o  
4. Onko betonilaatan alla kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros? o o  
5. Onko lämmöneristetilassa vesijohtoja, lämmitysputkia tai viemäreitä? o o  
6. Ovatko ne ehjiä? o o  

Ryömintätilalliset alapohjat

    kyllä ei huom.
1. Mikä on alapohjan rakenne? o o  
2. Onko vesihöyryn nousu maapohjasta estetty muovikalvolla? o o  
3. Onko ryömintätilassa kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros? o o  
4. Onko kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros toimiva? o o  
5. Valuuko ryömintätilaan pintavesiä? o o  
6. Seisooko ryömintätilassa vettä? o o  
7. Onko ryömintätilassa merkkejä seisoneesta vedestä? o o  
8. Onko ryömintätila tuuletettu? o o  
9. Toimiiko tuuletus ja onko se riittävä? o o  
10. Onko salaojitus suunniteltu oikein ja tehty suunnitelmien mukaisesti? o o  
11. Toimiiko salaojitus? o o  
12. Mikä on salaojien korkeusasema ryömintätilan maapohjaan nähden? o o  
13. Onko ryömintätilassa orgaanista rakennusmateriaalia tai ?jätettä, esimerkiksi sahatavaraa? o o  
14. Onko ryömintätilan pinnoilla merkkejä mikrobikasvusta? o o  
15. Haiseeko ryömintätilassa homeelle? o o  
16. Pisaroituuko alapohjan alapintaan ja sokkelipalkkeihin vettä? o o  
17. Mikä on paine-ero ryömintätilan ja 1. kerroksen välillä? o o  
18. Ovatko alapohjan lävistävien putkien läpiviennit tiiviit? o o  
19. Onko viemäreissä vuotoja? o o  
20. Onko viemärit kannakoitu luotettavasti? o o  
21. Mikä on ryömintätilan suhteellinen kosteus ja lämpötila? o o  
22. Vastaako absoluuttinen kosteus ryömintätilan ilmassa mittaushetkellä ulkoilmassa olevaa absoluuttista kosteutta? o o  

Kellarin seinät

    kyllä ei huom.
1. Miten kellarin seinät on vedeneristetty ulkopuolelta? o o  
2. Onko rakennuksessa salaojitus ja toimiiko se? o o  
3. Onko kellarin seinärakenne rakennusfysikaalisesti toimiva? o o  

Lähde: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)